BESIX en BESIX Infra starten werken voor de vervanging van overwegen in Bilzen

6 maart 2024

Op 6 maart zijn de werkzaamheden voor de vervanging van alle zeven spoorwegovergangen in Bilzen, provincie Limburg in België, symbolisch van start gegaan. In december 2023 kregen BESIX en BESIX Infra van TUC RAIL het Design & Build-contract voor dit belangrijke infrastructuurproject. Het ontwerp van BESIX omvat verschillende geavanceerde technieken en toepassingen om de hinder voor het spoorverkeer te beperken.

Vervanging van zeven overwegen door twee bruggen, vier tunnels en twee delen fietssnelweg

Het contract dat BESIX en BESIX Infra hebben ondertekend met TUC RAIL omvat de vervanging van zeven overwegen door twee bruggen, vier tunnels en twee delen fietssnelweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren ongeveer drie jaar tot begin 2027. De contractwaarde voor dit project bedraagt ongeveer € 31 miljoen.

Innovatief ontwerp met geavanceerde technieken en toepassingen

In de ontwerpfase van het project integreert het intern studiebureau van BESIX, BESIX Engineering, verschillende speciale elementen, zoals het gebruik van geprefabriceerde betonelementen die in een korte tijdspanne op hun plek worden geplaatst, waardoor de verkeershinder beperkt blijft.

De vier tunnels worden op twee verschillende manieren gebouwd. Drie tunnels bestaan uit een geprefabriceerde tunnelbuis van 450 ton die onder de sporen wordt geschoven.

De vierde tunnel wordt gebouwd volgens de Stross-methode die vaak toegepast wordt om ondergrondse structuren, zoals tunnels, te bouwen wanneer de hinder op het maaiveld moet beperkt worden. Eerst worden de wanden gerealiseerd, waarna bovenop deze wanden een dak wordt gerealiseerd. Het maaiveld is dan weer beschikbaar, bijvoorbeeld voor hetverkeer. Tot slot wordt de grond onder het dak uitgegraven, terwijl hinder op het niveau van het maaiveld bijgevolg beperkt is. Waar nodig wordt een tussenvloer of tijdelijke horizontale stut aangebracht om vervormingen van de zijwanden op te vangen. Dankzij de Stross-methode wordt diepe open bouwput vermeden, waardoor de omliggende activiteiten zo min mogelijk worden verstoord!

Bijzonder in deze constructie is de installatie van het dak van de tunnel. Het dak wordt namelijk eerst naast de tunnel gebouwd. Vervolgens worden de wanden en de tijdelijke ondersteuning gedurende één weekend, waarin de sporen niet in dienst zijn, geplaatst en wordt het dak op de wanden geschoven. Aan het einde van het weekend worden de sporen en kabels opnieuw geïnstalleerd en zo kan het treinverkeer na slechts één weekendonderbreking opnieuw hervat worden.

Ook de twee bruggen worden gebouwd volgens twee specifieke methodes. Voor de ene brug zal BESIX eerst het brugdek bouwen waarna ze die boven de bovenleiding zullen schuiven. Voor de andere brug worden eerst pijlers langs de sporen geplaatst, waarop dan geprefabriceerde betonnen liggers worden geplaatst.

Ten slotte zal BESIX specifieke funderingstechnieken toepassen, zoals damwanden, grondmixwanden, micropalen, groutankers, schroefpalen en betonnen heipalen.

De werkzaamheden voor BESIX omvatten ook de ontmanteling van de bovenleidingen en de rails, de waterdichting, de uitvoering van de belastingtesten. Nadien is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de herinstallatie van de spoorinfrastructuur, inclusief de ballast, het egaliseren, het leggen van de sporen en de verschillende werkzaamheden die daarbij komen kijken, zoals lassen. BESIX Infra staat in voor de riolering, graafwerken en wegenaanleg.

Erik Rombouts, Projectleider BESIX: "We zijn bijzonder trots dat BESIX dit contract van TUC RAIL heeft binnengehaald. Het project omvat verschillende infrastructuurelementen waarvoor BESIX en BESIX Infra hun interne engineering- en bouwcapaciteiten ten volle kunnen aanwenden om de openbare veiligheid te verhogen.”

Grootste overwegenproject in België voor meer veiligheid en mobiliteit

Dit project in Bilzen is het grootste overwegenproject van dit moment in België en is een gezamenlijk project van TUC RAIL, Infrabel, De Lijn, het Vlaamse Gewest, de stad Bilzen en Aquafin. De vervanging van de overwegen zal zorgen voor een verhoogde veiligheid op het Belgische spoorwegnet en voor de weggebruikers. Het zal ook de stiptheid van het treinverkeer en de mobiliteit in Bilzen en Limburg ten goede komen.

Jan Hannes, Algemeen directeur BESIX Infra: “Dit project is een mooi vervolg op het project dat we in 2022 hebben afgerond in Diepenbeek, waar we ook zeven overwegen door verschillende infrastructuurelementen hebben vervangen. We danken de klant om BESIX en BESIX Infra opnieuw te vertrouwen voor dit nieuwe grote infrastructuurproject.”

De ervaring van BESIX in gelijkaardige projecten, samen met de technische vaardigheden en sterke capaciteiten op het vlak van uitvoering van de groep, is een absolute troef voor de succesvolle realisatie van dit complexe en diverse infrastructuurproject. Het project wordt opgedeeld in verschillende fasen zodat het openbaar vervoer altijd in dienst kan blijven. BESIX voert momenteel de ontwerpfase uit. De start van de werken is gepland voor de zomer en zullen in het begin van 2027 afgerond zijn.


Member of logo