BESIX plaatst tweede en laatste deel van brug Henneaulaan in recordtempo over Brusselse Ring

12 juni 2023

Afgelopen weekend plaatsten de teams van BESIX en BESIX Infra, in samenwerking met onderaannemers Iemants en Sarens, het tweede en laatste brugdeel van het op- en afrittencomplex aan de Hector Henneaulaan over de Brusselse Ring. Dit gebeurde in een kortere tijdspanne dan initieel voorzien. De indrukwekkende operatie ging zaterdagavond van start om 20u en werd succesvol beëindigd omstreeks 11u op zondagochtend. Deze opmerkelijke verwezenlijking toont nog maar eens aan dat BESIX dankzij haar expertise excelleert in efficiëntie en de uitgelezen partner is voor projecten die moeten uitgevoerd worden in uitdagende omstandigheden. 

Minder hinder dan initieel voorzien

De plaatsing van dit tweede brugdeel, dat maar liefst 1700 ton zwaar is, was initieel voorzien om een volledig weekend in beslag te nemen en zou gepaard gaan met 3 verschillende omleidingen doorheen dat weekend. Dankzij intensief onderling overleg over alternatieve methodes, het uitwerken van een nauwgezette planning en een goeie samenwerking met alle partners en de klant kon de hinder gereduceerd worden van een heel weekend tot slechts 15 uren. Ook kon het verkeer zo slechts met één omleiding rond de werken gestuurd worden, wat de veiligheid van alle bestuurders ten goede kwam.

Een ingewikkelde operatie

Dit tweede brugdeel van 106 meter lang en 27 meter breed, wat overeenkomt met een half voetbalveld, moest eerst kunnen verplaatst worden.  BESIX en haar partner Iemants stelden het brugdeel namelijk samen op een braakliggend deel van de werf net naast de snelweg. BESIX deed beroep op twee SPMT’s* van onderaannemer Sarens om het brugdeel weg te rijden van de werfzone tot op de Ring. De volledige rijroute, inclusief de middenberm, werd hiervoor opgevuld en afgedekt met rijplaten. Ook een deel van de betonnen vangrails en een aantal verlichtingspalen moesten wijken. Het tweede brugdeel moest onder het eerste brugdeel door om vervolgens gedraaid te worden. Om er zeker van te zijn dat de SPMT’s synchroon rijden, gebeurt dit aan extreem lage snelheid. Het brugdeel had zo’n 4uur nodig om een afstand van ongeveer 500 meter te overbruggen.

*Self Propelled Modular Trailer

Opvijzelen tot op 9 meter hoogte

Eens het brugdeel gedraaid was, moest het op de juiste hoogte geplaatst worden. Om het enorme gewicht zo goed mogelijk te verdelen, werden er 6 vijzels onder de brug op de SPMT’s geplaatst. De brug werd een extra 5 meter opgevijzeld om ze correct te kunnen positioneren over de betonnen landhoofden en pijlers, waarna ze terug 2 meter zakte om uiteindelijk vastgelegd te worden. De komende maanden wordt de brug klaargestoomd voor finaal gebruik.

Een nieuwe brug voor alle weggebruikers

Eind november zou dit tweede brugdeel opengesteld moeten worden voor dienst. Dit deel, dat 10 meter breder is dan het eerste, neemt dan het gemotoriseerd verkeer over. Het eerste brugdeel is dan, na de nodige aanpassingen en bijkomende inrichtingen, uitsluitend gereserveerd voor fietsers, voetgangers en zal dienstdoen als ecopassage voor dieren. De nieuwe brug is zo een flink stuk breder dan de 16,5 meter brede oude brug. Ook de op- en afritten aan weerszijden van de brug worden veiliger ingericht en er worden wandel- en fietspaden voorzien in de omgeving. Het gehele project kadert binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ en wordt door BESIX uitgevoerd in opdracht van De Werkvennootschap. Het project wordt opgeleverd tegen de zomer van 2024.


Member of logo