Installatie imposante eerste brughelft Hector Henneaulaan

27 juni 2022

Aan de brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem voeren BESIX Infra en BESIX in opdracht van De Werkvennootschap één van de grootste wegenwerken langs de Ring rond Brussel uit. Er wordt hard gewerkt aan een gloednieuwe brug die dubbel zo breed is als de bestaande. Fietsers en voetgangers krijgen er veilige, afgescheiden paden, bussen rijden straks in eigen busbanen, planten en dieren steken over via een ecopassage en het gemotoriseerd verkeer zal vlotter verlopen.

De voorbije maanden rezen de pijlers van de nieuwe brug uit de grond. Op hetzelfde moment werd op de werfzone langs de Ring de eerste brughelft, bestaande uit twaalf stalen delen en zo’n 800 ton zwaar, klaargemaakt voor installatie. Tijdens de nacht van 25 op 26 juni was het zover en werd het eerste deel over de Ring geplaatst, op de nieuwe brugpijlers vlak naast de bestaande brug. Met de plaatsing van deze brughelft komt er een eind aan de eerste grote fase van de werken.

De volgende maanden wordt het geïnstalleerde brugdeel rijklaar gemaakt tegen de winter van 2022. Nadien wordt de oude brug afgebroken en vervangen door een tweede nieuw brugdeel. De volledige werken duren tot het voorjaar 2024.

 


Member of logo