Nieuwe Henneaubrug over Brusselse ring officieel geopend (Zaventem): het einde van een succesvolle one-stop-shop voor BESIX en BESIX Infra

13 mei 2024

Op woensdag 8 mei 2024 is de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan over de Ring rond Brussel (R0) officieel geopend in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. In opdracht van de Werkvennootschap vervingen BESIX en BESIX Infra de sterk verouderde en onveilige brug door een nieuwe die dubbel zo breed is en sterk inzet op de veiligheid van fietsers, voetgangers en dieren. Ook de omliggende op- en afritten werden vernieuwd. De werkzaamheden hebben drie jaar geduurd en verliepen volledig volgens planning.

Een veilige en vlotte oversteek voor alle weggebruikers, ook voor dieren

De vernieuwing van het verkeerscomplex aan Henneaulaan in Zaventem, België door BESIX en BESIX Infra kadert in de bredere visie van De Werkvennootschap, de Vlaamse  overheidsorganisatie die complexe mobiliteitsprojecten ondersteunt, om de leefbaarheid in de omgeving van de Brusselse ring te vergroten. De nieuwe brug is dubbel zo breed en heeft een vlotte weginrichting voor alle vervoersmiddelen. Zo is er een ruim fiets- en voetpad dat volledig is afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer en een aparte rijbaan voor het openbaar vervoer. De doorstroming van auto’s gebeurt op basis van slimme verkeerslichten.

Aan de andere zijde van het fietspad ligt een groenzone waardoor ook dieren veiliger de ring kunnen kruisen. Dankzij de stobbenwal (een aaneenschakeling van boomstronken) hebben dieren de nodige dekking tijdens hun oversteek. Eens over de brug kunnen ze onder de op- en afritten dankzij heel wat ecotunnels.

Ten slotte stimuleert het project ook een betere harmonie tussen de ring en de aangrenzende natuur. De versnipperde groene zones zijn dankzij de brug verbonden en toegankelijk gemaakt voor omwonenden en werknemers uit de buurt.

“Ik ben trots dat we deze nieuwe, veilige brug hebben gerealiseerd en willen onze klant De Werkvennootschap bedanken voor het vertrouwen. Dankzij de alternatieve, geoptimaliseerde oplossing die we reeds in de aanbestedingsfase aan de klant hebben voorgelegd, hebben we de verkeershinder tot het minimum te beperken. Ik wil ook onze collega’s van BESIX Infra bedanken voor de nauwe samenwerking, die dankzij een zeer goede coördinatie en communicatie vlot is verlopen.” – Christoph Klingeleers, Projectleider bij BESIX.

Optimalisatie en one-stop-shop

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, werd het project opgedeeld in verschillende fases. In de aanbestedingsfase stelden BESIX en BESIX Infra een alternatieve, geoptimaliseerde oplossing voor aan de klant, waarbij het aantal onderbrekingen en de lengte nog meer werden beperkt dan in de oorspronkelijke planning. Uiteindelijk werd het verkeer doorheen het hele project slechts op drie momenten gedurende een beperkte tijdspanne onderbroken.

 Door de vele fasen en het belang van een goede verkeersdoorstroming was een zeer goede coördinatie tussen de civiele werken en de wegeniswerken vereist. De one-stop-shop met BESIX en BESIX Infra, waarbij geïntegreerde oplossingen zijn aangereikt voor beide aspecten, bewees op dit vlak zijn waarde. Dankzij de gezamenlijke inspanningen en nauwe samenwerking van beide partijen werd het project volledig volgens planning gerealiseerd.

“De aanleg van nieuwe op- en afritten langs de drukke Brusselse ring in Zaventem was een uitdaging die feilloze coördinatie en samenwerking vereiste. Ons team heeft met gezamenlijke inspanningen en vastberadenheid aangetoond dat dit complexe project succesvol en tijdig afgerond kon worden, zonder de continuïteit van het verkeer te onderbreken. Dit succes onderstreept onze capaciteit om uitdagende infrastructuurprojecten met topkwaliteit te leveren.” – Tom Keysers, Hoofdprojectleider bij BESIX Infra.


Member of logo