Van rouw naar rust: BESIX Infra bouwt twee Onumenten

13 maart 2024

In het Osseghempark in Brussel en in een weiland aan de kapeldreef in Leuven werden op 13 maart het vijfde en zesde Onument officieel ingehuldigd. Onumenten zijn rustplekken die ter nagedachtenis van de slachtoffers van de coronapandemie zijn opgericht, maar intussen zijn uitgegroeid tot plekken om stil te staan bij rouw en verdriet. De datum van de onthulling was symbolisch: exact 4 jaar geleden werd immers op 13 maart de eerste lockdown in ons land afgekondigd.

Elk Onument is anders opgebouwd, maar wel steeds gebaseerd op hetzelfde concept: een perfecte cirkel bestaande uit 13 gebogen elementen van dezelfde afmeting die onderbroken wordt door een natuurlijke kracht. De dertien verwijst naar de datum 13 maart, het feit dat de cirkel niet volledig dicht is, staat symbool voor het gemis van een overleden persoon. In Leuven mondt het Onument uit in het riviertje ‘De Voer’ en een pas aangeplant bosje, terwijl in Brussel de cirkel doorbroken wordt door een kracht van binnenuit. De banken worden steeds gemaakt in natuursteen, maar de gebruikte materialen zijn verschillend. In Brussel gaat het om blauwe hardsteen, in Leuven is de beton verrijkt met granulaten die afkomstig zijn van voormalige grafzerken van het kerkhof van de stad.

Deze plekken voor bezinning zijn een initiatief van psychiater Uus Knops en werden ontworpen door landschapsarchitect Bas Smets. Nadat BESIX Infra eind 2022 ook al instond voor de plaatsing van het Onument in Aarschot, werd het ook deze keer aangesteld als de aannemer om de Onumenten in Brussel en Leuven te plaatsen.


Member of logo