BESIX Infra FORWARD

De kern van onze strategie

BESIX Infra is zich bewust van toekomstige uitdagingen. Dit zijn uitdagingen eigen aan ons beroep. Ons vermogen om te innoveren, een hoog kwaliteitsniveau aan te houden, de concurrentie het hoofd te bieden, te voldoen aan financiële vereisten en ons te diversifiëren.

Door deze uitdagingen dagelijks aan te gaan, behouden we onze relevantie. En om daarin te slagen hebben we een strategie nodig. Die hebben we BESIX FORWARD genoemd.

Ze omvat een doelstelling, meer bepaald wat we willen zijn en het verschil dat we willen maken voor de wereld om ons heen. Ze bestaat uit strategische drijfveren die onze ontwikkeling zouden moeten leiden en ondersteunen. En ze steunt op waarden.

BESIX Infra beschikt over alle nodige troeven, waaronder dimensie, expertise en kennis, om de nodige durf aan de dag te leggen, nieuwe mogelijkheden te grijpen en nieuwe (hoge) toppen te scheren.

Onze doelstelling

“Uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”

Deze doelstelling is onze inspiratie- en motivatiebron. Elk woord heeft belang:

 • Uitblinken: altijd streven naar verbetering. We willen het verschil maken, ons onderscheiden en voortreffelijk presteren.
 • Creëren: we zijn meer dan aannemers en projectontwikkelaars. We moeten zowel onze creativiteit ontwikkelen als cocreëren met onze klanten, zodat we vernieuwend zijn, evolueren en het heft in handen houden.
 • Duurzaam: op financieel en milieuvlak. Behalve de noodzaak om winst te maken en uit te kijken naar recurrente inkomstenstromen voor de toekomst, willen we ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in een wereld van deel- en kringloopeconomieën.
 • Oplossingen: klanten zijn niet op zoek naar producten of diensten, maar naar oplossingen. Om ervoor te zorgen dat onze oplossingen sporen met hun noden is het belangrijk dat we nog beter luisteren naar onze klanten.
 • Betere wereld: BESIX Infra wil absoluut een hoofdrol spelen in de innovatiebeweging om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen. Door de mondiale projecten en wereldwijde aanwezigheid van BESIX Infra kan onze impact substantieel zijn.

Strategische drivers

Onze strategie is geen revolutie, maar een evolutie. Het gaat over momentum, over het voortbouwen op onze fantastische fundamenten om zo onze nieuwe doelstelling te verwezenlijken en de concurrentie te overtreffen. Om dit bedrijfsdoel na te streven bij alles wat we doen en te integreren in onze huidige activiteiten hebben we 6 strategische drivers geformuleerd:

 1. Onze klantgerichtheid ten volle benutten: het is essentieel voor onze onderneming om een grondige kennis van onze klanten te verwerven, om hun noden te begrijpen zodat we er optimaal kunnen op inspelen en de gewenste resultaten bereiken. Als we hier beter in slagen dan onze concurrenten levert ons dat een belangrijk differentiatievoordeel op.
 2. BESIX promoten als een fantastische werkplek: onze capaciteit om werknemers een geweldige werkervaring te bieden in een open gemeenschap van enthousiaste collega’s is een doorslaggevende factor voor onze toekomstige successen.
 3. One-stop-shopping ontwikkelen: BESIX Group heeft een unieke expertise en een multiserviceaanbod waardoor we oplossingen kunnen aanreiken die heel de waardeketen omvatten, van "ontwikkeling" tot "beheer en onderhoud".
 4. Klik hier voor een mooie One-stop-shop samenwerking met TUC Rail

 5. Voortrekker in open innovatie zijn: We zijn klaar om te experimenteren. We hebben al een innovatieprogramma, Unleash, lopen en een eigen Start-Ups Accelerator.
 6. Zorgen voor synergie tussen onze werkwijzen: dit betekent ‘minder werk' door onze interne processen en communicatie te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke keuze van tools, organisatievormen en middelenallocatie binnen de Groep.
Member of logo