Minder Hinder

Focus op Minder hinder en Veiligheid

Zo min mogelijk hinder

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van een optimaal wegennet staat niet ter discussie. Als expert op dit gebied streven we continu naar verbetering en optimalisatie. Oude wegen worden vernieuwd en mobiele knooppunten geoptimaliseerd. We leggen volledig nieuwe rijbanen aan en maken fietspaden, voetgangerszones en bermen zowel praktischer als veiliger.

Er is geen twijfel over het belang van onze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard gepaard met de nodige hinder. Wegenwerken kunnen een tijd duren en het is niet mogelijk om de ongemakken volledig weg te nemen.

We staan erop om hinder zo veel mogelijk te beperken. Permanent toezicht hierop in elke fase, van de start tot vaak ver na de uitvoering, is een erekwestie voor BESIX Infra.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en een strikte uitvoering van plannen zijn voor BESIX Infra vanzelfsprekend. Voor de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners en de handelaars is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te plannen maatregelen.

BESIX Infra onderhoudt een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid staat centraal

De veiligheid van onze mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. BESIX Infra garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s pro-actief te beheersen en te verminderen.

Ook de veiligheid van de omwonenden staat bij BESIX Infra centraal. De risico’s van de situatie op de werven worden te alle tijde streng bewaakt.

Meer info over QHSE

BESIX Infra, een vaste waarde bij de Minder Hinder Awards van Aquafin

Minder hinder voor de omgeving en veiligheid voor alle betrokken partijen behoren al jaren tot de prioriteiten in het beleid van BESIX Infra, en dat werpt zijn vruchten af.

Al jaren reikt Aquafin de ‘Minder Hinder Award’ uit aan een van haar partnerbedrijven.

De afgelopen elf jaar mocht BESIX Infra zich vijf keer tot de genomineerden rekenen, onder meer in 2016 en 2017. Een mooi resultaat boekten we in 2010. Hiermee behoren we zonder twijfel tot de vaste waarden van dit initiatief, en daar zijn we terecht trots op!

 

 Tekst: De Minder Hinder Awards van Aquafin.

Meer info over Aquafin

Eervolle vermelding inzake Veiligheid

BESIX Infra ontving in 2017 bovendien een eervolle vermelding omdat we nieuwe procedures proactief omzetten in concrete werkinstructies voor de eigen medewerkers en er bovendien intern een draagvlak voor creëren..

BESIX Infra sleept de ‘Partnership Award’ van Aquafin in de wacht

Op 15 november 2018 reikte rioolwaterzuiveraar Aquafin naar jaarlijkse gewoonte haar awards uit. Voor het eerst werd ook een Partnership Award gegeven aan het project waarin alle projectpartners door een perfecte samenwerking het uiteindelijke resultaat naar een hoger niveau tilden. Ze kozen voor een rioleringsproject in het centrum van Baal (Tremelo) met Evolta als studiebureau en BESIX Infra als aannemer.

Meer info
Member of logo