Minder Hinder

Focus op Minder Hinder en Veiligheid

Minimum aan hinder

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van een optimaal wegennet staat niet ter discussie. Als experten in dit laatste streven we continu naar verbetering en optimalisatie. Oude wegen worden vernieuwd en mobiele knooppunten geoptimaliseerd. We leggen volledig nieuwe rijbanen aan en maken fietspaden, voetgangerszones en bermen zowel praktischer als veiliger.

Er is geen twijfel over het belang van onze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard met de nodige hinder gepaard. Wegenwerken kunnen een tijd duren en het is niet mogelijk om de ongemakken volledig weg te nemen.

We staan er op om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Permanent waken over dit gegeven in elke fase, van start tot vaak ver na uitvoering, is voor BESIX Infra legio.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en een strikte uitvoering van plannen zijn voor BESIX Infra evident. Het is voor zowel de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners en de handelaars belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te plannen maatregelen.

BESIX Infra onderhoudt een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid centraal

De veiligheid van onze mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. BESIX Infra garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s pro- actief te beheersen en te verminderen. Elk ongeval, incident of beroepsziekte is onaanvaardbaar.

Ook de veiligheid van de omwonenden staat bij BESIX Infra centraal. De risico’s van de staat op de werven worden ten alle tijden streng bewaakt.

Meer info over QHSE

BESIX Infra vaste waarde bij de Minder Hinder Awards van Aquafin

Minder hinder voor de omgeving en veiligheid voor alle betrokken partijen behoren al jaren tot de prioriteiten in het beleid van BESIX Infra, en dat werpt vruchten af.

Al jaren reikt Aquafin de ‘Minder Hinder Award’ uit aan één van haar partnerbedrijven.

De afgelopen 11 jaar mocht BESIX Infra zich 5 keer bij de genomineerden rekenen, onder meer in 2016 en 2017. Een mooie winst schreven we neer anno 2010. Hiermee behoren we zonder twijfel tot één van de vaste waarden in dit initiatief, en daar zijn we terecht fier op!

 

 Tekst: De Minder Hinder Awards van Aquafin.

Meer info over Aquafin

Eervolle vermelding inzake Veiligheid in 2017

BESIX Infra ontving in 2017 bovendien een eervolle vermelding omdat we nieuwe procedures proactief omzetten in concrete werkinstructies voor de eigen medewerkers en er ook intern een draagvlak voor creƫerden.

Member of logo