Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BESIX Infra wil bijdragen aan een veiligere en groene planeet en werken aan een betere plek om te leven. Ons doel is om op vrijwillige basis verder te gaan dan de wettelijke eisen ten aanzien van maatschappij (mensen), milieu (planeet) en economie (groei).

Onze MVO- prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

Mensen

BESIX Infra verbindt zich er toe het welzijn en de veiligheid van zijn werknemers te garanderen. Tegelijk willen we voldoende kansen voor loopbaanontwikkeling en sociale betrokkenheid bieden.

.

Engineering

De ingenieurs zetten zich in om duurzame bouw- en infrastructuuroplossingen te bedenken.

 

Milieu

Er wordt gestreefd naar een minimalisatie van het milieueffect door de CO2- uitstoot en ons afval te verminderen.

Business Behaviour

BESIX Infra heeft zich ertoe verbonden om duurzaam in te kopen en de gedragscodes na te leven.

Bij het nastreven van deze prioriteiten moet BESIX Infra rekening houden met vijf belangrijke uitdagingen: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende noodzaak van duurzame oplossingen, de noodzaak van hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement.

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie leidt tot de volgende verbintenissen:

  • Een maatschappij met een kleine koolstofvoetafdruk en weinig afval mogelijk maken
  • Groene oplossingen aanmoedigen
  • Zorgen voor respectvolle en duurzame werkzaamheden
  • Een voorkeurswerkgever zijn
  • De veiligheid en het comfort van werknemers vergroten
  • Gedragscodes integreren
  • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten
Member of logo