Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BESIX Infra wil bijdragen tot een veiligere en groene planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen Maatschappij (Mensen), Milieu (Planeet) en Economie (Groei), en dit op vrijwillige basis.

Onze MVO- prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

Mensen

BESIX Infra verbindt zich er toe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk willen we ook voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en voor sociale betrokkenheid bieden.

.

Engineering

Onze ingenieurs zetten zich in voor de creatie van duurzame bouw- en infrastructuuroplossingen.

 

Milieu

We streven naar een minimalisatie van onze impact door onze CO2- uitstoot en ons afval te beperken.

Business Behaviour

BESIX Infra heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscodes na te leven.

Bij het realiseren van deze prioriteiten met BESIX Infra rekening houden met 5 belangrijke uitdagingen binnen haar sector: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende nood aan duurzame oplossingen, de nood aan hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement.

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen:

  • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
  • Groene oplossingen aanmoedigen
  • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
  • Een voorkeurswerkgever zijn
  • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
  • Gedragscodes integreren
  • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten
Member of logo