Project Management

We zijn doorzetters, steeds op zoek naar oplossingen

BESIX Infra heeft als missie om toegevoegde waarde te creëren en aan de kwaliteitseisen te voldoen, of deze zelfs te overtreffen, binnen de planning en het budget. Toegewijde projectmanagers op de werf spelen een belangrijke rol bij deze ambities. Zij fungeren als werfleider, onderhandelaar, troubleshooter enzovoort en nemen als ervaren experts het voortouw om alle technische, administratieve en financiële aspecten te plannen en te coördineren. Gewapend met inzichten en vaardigheden die ze hebben opgebouwd kunnen de projectmanagers van BESIX Infra terugvallen op een uitzonderlijke expertise: van het aanleggen van funderingen in een moeilijke en beperkte stedelijke omgeving tot het bouwen van een bufferbekken in een kwetsbaar natuurgebied. Professionals op en naast de bouwplaats wisselen hun knowhow rechtstreeks uit, zodat problemen snel worden opgelost.

Veiligheid

Geïntegreerd veiligheidsbeheer is essentieel om ieders welzijn te garanderen.

Continuïteit

Wij zetten ons personeel zodanig in dat we elke tegenslag kunnen overwinnen en elk project gegarandeerd tijdig kunnen opleveren.

Voorbereiding

Algemene én gespecialiseerde projectingenieurs bestuderen grondig elk aspect.

Kwaliteit

Op basis van analyse van de vele stakeholders wordt ons kwaliteitsbeleid bepaald.

Flexibiliteit

Wij nemen proactieve maatregelen om complexe problemen op te lossen, en passen plannen en prioriteiten aan veranderde omstandigheden aan.

Optimalisering

Vindingrijke value engineering zorgt voor kostenoptimalisatie.

Transparantie

Over elke belangrijke beslissing wordt overlegd met de klant en alle betrokken stakeholders: adviseurs en consultants van de klant, lokale autoriteiten, technische inspecteurs en bewoners.

Member of logo