Quality, Health, Safety & Environment

Onze permanente inspanningen om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, zijn een ‘avontuur’.  Een QHSE- cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven:

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, besteden we in elke fase van een project extra aandacht aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Minder Hinder en Optimale veiligheid

Minimum aan hinder

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van een optimaal wegennet staat niet ter discussie. Als experten in dit laatste streven we continu naar verbetering en optimalisatie. Oude wegen worden vernieuwd en mobiliteitsknooppunten geoptimaliseerd. We leggen volledig nieuwe rijbanen aan en maken fietspaden, voetgangerszones en bermen zowel praktischer als veiliger.

Er is geen twijfel over het belang van onze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard met de nodige hinder gepaard. Wegenwerken kunnen een tijd duren en het is niet mogelijk om de ongemakken volledig weg te nemen.

We staan er op om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zowel op al onze werven als tijdens de volledige duur van onze onderhoudscontracten.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en een strikte uitvoering van planning zijn voor BESIX Infra evident. Het is voor zowel de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners en de handelaars belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te plannen maatregelen.

De werf- en projectleider onderhoudt een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid centraal

De veiligheid van onze mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. BESIX Infra garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s pro- actief te beheersen en te verminderen. Elk ongeval, incident of beroepsziekte is onaanvaardbaar.

Ook de veiligheid van de omwonenden staat bij BESIX Infra centraal.  Orde, netheid en toegankelijkheid zijn legio op elke werf!

Verklaring kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid 2018. 

Download

ISO 9001- erkenning

Download

VCA- certificaat

Download

BESIX Infra: voor het tweede jaar op rij verdienstelijke tweede plaats op de Minder Hinder Awards

Op 9 november kende Aquafin voor de 11de keer een Minder Hinder award toe aan de aannemer die het voorbije jaar in opdracht van het bedrijf rioleringsprojecten uitvoerde en daarbij het best scoorde op het vlak van kwaliteit, veiligheid en oog voor de omgeving.

BESIX Infra was opnieuw een koploper bij deze Awards, aangezien BESIX Infra in het verleden al 5 keer bij de top-3 behoorde & één keer gewonnen (in 2010) had. Bij de 2017 uitreiking heeft BESIX Infra de 2e plaats behaald, achter aannemersbedrijf Verhegge. Aquafin heeft ook verscherpte procedures en regels rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen uitgewerkt, en BESIX Infra ontving een eervolle vermelding omdat het de nieuwe procedures proactief omzette in concrete werkinstructies voor onze eigen medewerkers. 

 Persbericht: De Minder Hinder Awards van Aquafin.

Meer info over Aquafin

 

Foto (van links tot rechts): Roeland Drees (BI), Tom de Schepper (BI), Wim Seghers (BI), Dirk De Waele (A), Danny Dewinter (BI), Bart Verhulst (BI), Jan Goossens (A), Trudo Doucé (BI), Gunter Van Gaever (BI), Erik Ooms (BI), Jan Hannes (BI), Philip Vermeiren (BI) en Bob Dierick (BI). BI = BESIX Infra ; A = Aquafin

De impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren

Groene oplossingen

BESIX Infra probeert steeds om groene oplossingen te gebruiken in uiteenlopende domeinen. Daarnaast proberen we de schade aan fauna en flora in de omgeving van onze bouwplaatsen zo veel mogelijk te beperken.

Recyclage

Met een eigen beton- en recyclagesite trekt BESIX Infra opnieuw de kaart voor ecologisch verantwoord ondernemen en een milieuvriendelijk beleid.

Member of logo