Quality, Health, Safety & Environment

Onze voortdurende inspanningen om de ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu' blijvend in de bedrijfswaarden te integreren, zijn een avontuur.  Een QHSE- cultuur valt namelijk niet te plannen of programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze doelstellingen:

‘First time right’

Om te garanderen dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijkertijd de afgesproken termijnen halen, besteden we in elke fase van een project extra aandacht aan de voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Minder hinder en optimale veiligheid

Zo min mogelijk hinder

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van een optimaal wegennet staat niet ter discussie. Als experts op dit gebied streven we continu naar verbetering en optimalisatie. Oude wegen worden vernieuwd en mobiliteitsknooppunten geoptimaliseerd. We leggen volledig nieuwe rijbanen aan en maken fietspaden, voetgangerszones en bermen zowel praktischer als veiliger.

Er is geen twijfel over het belang van onze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard gepaard met de nodige hinder. Wegenwerken kunnen een tijd duren en het is niet mogelijk om de ongemakken volledig weg te nemen.

We staan erop om hinder zo veel mogelijk te beperken, zowel op onze werven als tijdens de duur van onze onderhoudscontracten.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en plannen strik uitvoeren zijn voor BESIX Infra vanzelfsprekend. Voor de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners en de ondernemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te nemen maatregelen.

De werf- en projectleider onderhoudt een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid centraal

De veiligheid van onze mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. BESIX Infra garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s proactief te beheersen en te verminderen.

Ook de veiligheid van de omwonenden staat bij BESIX Infra centraal.  Orde, netheid en toegankelijkheid zijn het parool op elke werf!

Kwaliteits-, veiligheids- en milieuverklaring

Download

ISO 9001- erkenning

Download

VCA- certificaat

Download

ISO 14001

Download

ISO 45001

Download

CO2 Performance Ladder Certificaat

Download

Het effect van onze activiteiten op het milieu minimaliseren

Groene oplossingen

BESIX Infra probeert steeds om groene oplossingen op uiteenlopende gebieden toe te passen. Daarnaast proberen we schade aan fauna en flora in de omgeving van onze bouwplaatsen zo veel mogelijk te beperken.

Recyclage

Met een eigen betoncentrale en breekwerf scoort BESIX Infra opnieuw als het gaat om ecologisch verantwoord ondernemen en een milieuvriendelijk beleid.

Member of logo