Quality, Health, Safety & Environment

Onze permanente inspanningen om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, zijn een ‘avontuur’. Een QHSE- cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, besteden we in elke fase van een project extra aandacht aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.


Lees meer over kwaliteit

Optimale veiligheid

We willen alle risico’s uitsluiten, om er in de eerste plaats voor te zorgen dat onze arbeiders niet gewond raken bij de uitvoering van hun taken.

 

 

Lees meer over Gezondheid & Veiligheid

De impact van onze activiteiten op het milieu minimaliseren

BESIX Infra probeert steeds om groene oplossingen te gebruiken in uiteenlopende domeinen. Daarnaast proberen we de schade aan fauna en flora in de omgeving van onze bouwplaatsen zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer over milieu

Het geïntegreerd managementsysteem

De hele organisatie, maar ook elke individuele werknemer, speelt een belangrijke rol in het garanderen van een incidentvrije werkomgeving, het voorkomen van een negatieve impact van onze activiteiten op het milieu en het behouden van het kwaliteitsniveau dat onze klanten verwachten.

Leer meer over onze Corporate policy statement
Member of logo