Project Halle, België

Basiliekstraat Halle

Het uithangbord van de stad keert terug

Activiteit: Infrastructuur

In het centrum van Halle krijgen de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en een deel van de Bergensesteenweg een volledig nieuw regenwaterriool. Het rioolstelsel van circa 1000 meter wordt gefaseerd aangelegd. Door een nieuw bufferbekken wordt het regenwater opgevangen en het water beheerst afgevoerd met minder overstromingen tot gevolg.

Geen sinecure

BESIX Infra plaatst funderingen die ervoor zorgen dat de rioleringsinfrastructuur niet verzakt. Een moeilijk uit te voeren werk in een smalle winkelstraat, maar voor de specialisten geen probleem.

Dicht netwerk

De ervaren medewerkers van BESIX Infra banen zich een weg onder een dicht netwerk van zeventig kabels, die over een breedte van zes meter verspreid liggen. Als rasechte mijnwerkers springen ze in de bres voor kwaliteit.

Oud en nieuw

BESIX Infra kiest voor een combinatie van renovatie van oud materiaal en nieuwe aanleg. De bestaande riolering wordt gebruikt als omhulling voor het nieuwe materiaal. Deze combinatie is niet standaard bij rioleringswerken maar betekent wel een grote winst in tijd en geld.

Onroerend Erfgoed

Tijdens de werken graaft BESIX Infra zaken op die van belang kunnen zijn voor het cultureel erfgoed van de stad. Oude muren van bestaande gebouwen en historische waterputten worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzocht en in kaart gebracht.

Rots in de branding

In Halle zit er opvallend veel rotsmassief onder de grond. Uitgravingen voor bestaande leidingen zijn bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar. BESIX Infra laat dit alles handmatig uitvoeren om geen nutsleidingen te beschadigen en een goede kwaliteit te garanderen.

Projectinformatie

Projectnaam

Basiliekstraat Halle

Expertise(s)

Riolering, Wegenbouw

Contracttype

Build

Locatie

Halle, België

Stakeholder(s)

BESIX Infra

Opdrachtgever

Stad Halle/ Pharys

Bouwperiode

2016 - 2017

Totale waarde

€ 4 miljoen

Gelijkaardige projecten

Member of logo