Project Wilrijk, België

BESIX Infra en Van den Berg slaan de handen in elkaar

Activiteit: Infrastructuur

BESIX Infra en Van den Berg werken mee aan de heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk op initiatief van POM Antwerpen, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijik. Studiebureau Sweco Belgium werd aangesteld voor deze complexe renovatiewerken en als aannemer werd gekozen voor BESIX Group, met specialisaties voor BESIX Infra (aanleg wegen, riolering en warmtenet, alsook de buffering) en Van den Berg (aanleg technische uitvoering warmtenet).

Riolering en waterbuffering

De verouderde bedrijvensite krijgt een complete make-over, waarbij de wateroverlast grondig wordt aangepakt door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven. Deze fase van het werk wordt gesteund door de jarenlange expertise van BESIX Infra.

Minder Hinder

Naast de efficiënte isolatietechnieken voor de transportbuizen wordt voor de eerste keer ook de methode van het ‘thermisch voorspannen’ op de leidingen toegepast. Bij deze techniek worden de buizen bij de aanleg voorverwarmd. Dit zorgt voor een flexibele manier van aanleggen en biedt op lange termijn een garantie in kwaliteit en een kleinere kans op lekkages. Samen met de riolerings­ en wegenwerken van BESIX Infra zorgt deze techniek voor het behoud van de minder­hinder werkwijze. BESIX Infra heeft ruime ervaring om bedrijven rond de rioleringswerken toegankelijk te houden. Bij de aanleg van een warmtenet is dat niet evident. De methode van het thermisch voorspannen geeft ons een oplossing om de fasen van de rioleringswerken te kunnen volgen zodat de bedrijven ook tijdens de werken toegankelijk kunnen blijven.

Warmtenet bevordert luchtkwaliteit

Het bedrijventerrein Terbekehofdreef wordt voorzien van een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven aangesloten op het warmtenet zullen hierdoor niet langer enkel en alleen afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De emissies die zo vermeden worden, zullen ongetwijfeld een positieve impact hebben op de CO2-uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

Een goede tandem

In dit project wordt de know-how van zowel BESIX Infra als Van den Berg gecombineerd. In eerste instantie wordt daarbij de werkmethodiek besproken. Van den Berg ontwikkelt het warmtenet en maakt ze bovengronds klaar. BESIX Infra geeft extra richtlijnen die nodig zijn voor de gecombineerde aanleg van warmtenet én riolering. De jarenlange goede samenwerking van BESIX Infra en Van den Berg maken van deze tandem een succes!

Projectinformatie

Projectnaam

BESIX Infra en Van den Berg slaan de handen in elkaar

Categorie

Wegenbouw, Riolering

Locatie

Wilrijk, België

Opdrachtgever

POM Antwerpen, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen

Bouwperiode

2019 - 2021

Totale waarde

€ 14 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo