Project Gent, België

De aanleg van een Collector in de J.F. Kennedylaan

Activiteit: Infrastructuur

BESIX Infra legt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan dat er onder meer moet voor zorgen dat de kans op overstromingen bij hevige regenval in dit laag gelegen gebied sterk vermindert. Het afvalwater van de Oostakkerse inwoners zal via een gescheiden stelsel afgevoerd worden naar een stroomafwaarts gelegen Aquafin- pompstation langsheen de Kennedylaan. Het regenwater wordt in de toekomst rechtstreeks in het kanaal Gent – Terneuzen geloosd.

Persing over 1350 meter

Voor de afvoer van het regenwater wordt een collector aangelegd met een diameter van 800 tot 1600 mm. De buizen worden grotendeels geplaatst door middel van onderdoorpersingen met gesloten schild en deels in open sleuf aangebracht. De gemiddelde diepte van de onderdoorpersing bedraagt 6 meter. Grote betonconstructies dienen als tussenstation om de afstand te overbruggen.


Minder Hinder

Het grootste traject van de onderdoorpersing bevindt zich in havengebied. Door gebruik te maken van tijdelijke dienstwegen en mobiele verkeerslichten wordt de hinder voor het zwaar verkeer tot een minimum beperkt. Zo blijven bedrijven steeds bereikbaar.

Constructie

Een uitstroomconstructie die tot 10 meter ver reikt wordt in het kanaal gebouwd. De uitvoering gebeurt vanaf de waterkant. Door een onvoorziene en een niet-verwachte grondslag dient er een afwijkende uitvoeringstechniek gebruikt te worden. De studiedienst van BESIX Infra bedenkt een door de klant aanvaardbaar alternatief.


Aandacht voor groen

Naast het vernieuwen van het rioleringsstelsel en de wegen is er binnen dit project veel aandacht voor ecologie. De rijweg wordt smaller dan vroeger, dus de zijbermen worden breder en voorzien van grasbezaaiing en de aanplant van bomen.


Projectinformatie

Projectnaam

De aanleg van een Collector in de J.F. Kennedylaan

Categorie

Wegenbouw, Riolering

Locatie

Gent, België

Bouwperiode

2018 - 2019

Gelijkaardige projecten


Member of logo