Project Brussel, België

De Brusselse Leopold II-tunnel

Voortgang van de werken

De maanden juli en augustus, die in West-Europa synoniem zijn voor vakantie, zijn voor BESIX en haar partners de ideale periode om belangrijke werken in de Brusselse Leopold II-tunnel uit te voeren. Met zijn 2,6 km is de tunnel een belangrijke verkeersas die de autowegen van het westen van het land verbindt met het centrum van de hoofdstad. Deze werken zijn tevens een mooi voorbeeld van one-stop-shop samenwerking binnen de groep. Tijdens deze periode was BESIX Infra (entiteit van BESIX gespecialiseerd in wegenbouw) de belangrijkste onderaannemer op de werf. Ook Van den Berg (entiteit van BESIX gespecialiseerd in kabel- en leidingsbouw) heeft draagt bij, in het bijzonder voor de installatie van de enkele kilometers wachtbuizen voor de technische installaties in de voetpaden.

Geslaagd consortium

Sinds 2018 werkt het consortium CIRCUL 2020, met BESIX, Jan De Nul en Engie-Fabricom, aan de renovatie van de Leopold II-tunnel die door grote slijtage dringend moest worden aangepakt.

Nachtwerk

Enkel tijdens de maanden juli en augustus kan de tunnel volledig worden gesloten, waardoor de werken optimaal georganiseerd kunnen worden en de teams de klok rond kunnen werken. Van september tot juni wordt er in de tunnel enkel tijdens de nacht gewerkt. Elke ochtend om 6 uur moet de tunnel immers opnieuw operationeel zijn. Dit vormt ook de belangrijkste logistieke uitdaging van de werf.

Werken aan rijweg en tunnel

De belangrijkste activiteit tijdens de vakantieperiode is de uitbraak en heraanleg van 50% van de rijweg. Ook alle rioleringsputten worden aangepast en de voetpaden worden aan beide zijden van de rijweg vernieuwd. Daarnaast maakt het team gebruik van de volledig tunnelsluiting voor de renovatiewerken aan het plafond van de tunnel. 

Belangrijke civiele werken

Er worden belangrijke civiele werken uitgevoerd voor de bouw van nieuwe nooduitgangen en de technische ruimtes. Bij de heropening van de tunnel worden drie nieuwe nooduitgangen in dienst genomen.  Meerdere belangrijke technische uitrustingen, waaronder hoogspanningsinstallaties, transformatoren en extractoren, worden vernieuwd.

Uitdagingen, van formaat

Het dagelijks openstellen van de tunnel voor het verkeer in de periode van september tot juni, is niet de enige uitdaging. De 2,6 km lange tunnel gaat onder het kanaal Brussel-Charleroi, loopt langs en kruist ondergrondse stations en metrolijnen, waterleidingen en het rioleringsstelsel van de stad. Meer aan de oppervlakte bevinden zich bovendien dichtbebouwde zones en ook een beschermd park, het Elisabeth-park in de buurt van de Basiliek van Koekelberg.

De maanden juli en augustus waren erg intensief. Ze boden ons de mogelijkheid om grootschalige werken uit te voeren, waarvan sommige tijdens de rest van het jaar gewoon onmogelijk zijn door het drukke verkeer. Onze teams werkten 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Ze deden prachtig werk.

Bram Vandewalle
Projectleider

Gedurende 5 dagen werd 10000 ton beton- en asfaltverharding opgebroken en afgevoerd naar een recyclagecentrale buiten de stad. Deze transportvloot organiseren zonder de vooruitgang van de opbraakwerken te hinderen en de strakke planning te handhaven was een buitengewone logistieke uitdaging die minutieus was voorbereid. Wanneer dit dan ook werkelijk lukt is dit een dikke pluim voor het ganse team die hieraan meewerkte.

Bob Dierick
Projectleider

Projectinformatie

Projectnaam

De Brusselse Leopold II-tunnel

Categorie

Wegenbouw, Riolering, Milieu en omgeving

Locatie

Brussel, België

Opdrachtgever

SM CIVIL2020 (Het Brussels Gewest is opdrachtgever van het volledige project)

Bouwperiode

2019 - 2021

Totale waarde

€ 218 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo