Project Grimbergen, België

Grimbergen N202 - N211

Gloednieuwe gewestwegen

Activiteit: Infrastructuur

De N202 en de N211 zijn belangrijke gewestwegen. In de gemeente Grimbergen zijn ze beter bekend als de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg. Niet enkel het versleten wegdek wordt vervangen, BESIX Infra pakt ook de volledige ondergrondse rioleringsinfrastructuur aan. De herinrichting wordt afgewerkt met fiets- en voetpaden.

Drie stappen vooruit

Met dit project gaat Grimbergen niet één, maar drie stappen vooruit. Beide wegen waren in slechte staat. BESIX Infra zorgt voor verkeerslichten ter hoogte van de Merodestraat, brengt nieuw asfalt aan op de fietspaden en realiseert een gescheiden rioleringsstelsel.

Herinrichten van kruispunten

De kruispunten met Speelbroek, de Spaanse Lindebaan en de Merodestraat worden heringericht. Met verbrede doorgangen en afgeronde invalswegen hebben deze werken direct een veiliger en vlotter verkeer als tot gevolg. Alle conflicterende verkeersbewegingen verdwijnen.

Eén per keer

BESIX Infra streeft ernaar om bij elk werk de hinder voor de omgeving en de mobiliteit tot een minimum te beperken. Zo worden de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg nooit gelijktijdig afgesloten. Hierdoor kunnen honderden reizigers en lokale weggebruikers altijd ergens terecht.

Vier keer beter

De herinrichting van de wegen levert vier keer voordeel op. De vernieuwde kruispunten zijn veiliger voor alle gebruikers, er zijn nieuwe en veiligere fietspaden en het beschadigd wegdek wordt hersteld. De verplichte scheiding en afvoer van afval- en regenwater garandeert bovendien de nodige kwaliteit voor onze waterlopen.

Faseren

De werken van de nutsmaatschappijen, Wegen en Verkeer en BESIX Infra lopen vanaf 2016 door elkaar. Wanneer de nutsmaatschappijen de eerste fase hebben afgerond, kunnen de riolerings- en wegenwerken starten. Op deze manier verplaatsen de werken zich van fase naar fase tot het project volledig is afgerond.

Projectinformatie

Projectnaam

Grimbergen N202 - N211

Categorie

Wegenbouw, Riolering

Contracttype

Build

Locatie

Grimbergen, België

Stakeholder(s)

BESIX Infra

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer

Bouwperiode

2016 - 2018

Totale waarde

€ 11.2 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo