Project Gent, België

Heraanleg van de Groene Staakstraat in Gent

Activiteit: Infrastructuur

De Stad Gent en Farys zijn begonnen met de integrale heraanleg van de Groenestaakstraat, de Gaverstraat en de Botestraat in Gent. Een gloednieuwe rijweg wordt voorzien van een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Bovendien wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in grés- en betonbuizen.

Uitgedacht grondwerk

Het gescheiden rioleringsstelsel heeft een diameter van 250 millimeter tot 1.400 millimeter op een maximale diepte van 6 meter. In de Gaverstraat noteren we een afmeting van 1500x1000 mm voor de nieuwe betonnen koker. Bovendien worden 3 pompstations en 14 overstorten geplaatst.

Kruispunten aangepakt

Besix Infra pakt 3 grote kruispunten aan. Op het kruispunt tussen de Gaverstraat en de Boterstaat worden fietspaden aangelegd. Het kruispunt ter hoogte van Schoubroek krijgt onder meer een nieuwe bushalte, een busstopplaats en een eigen busbaan.

Meer groen op straat

De verhoogde fietspaden in de Gaverstraat worden van bomenrijen voorzien. In de Botestraat en de Groenestaakstraat doet BESIX Infra de nodige inspanningen om de bestaande boomsoorten te behouden, met name platanen en eikenbomen.

BFF

De Botestraat - Groenestraat is onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. Dit is voor fietsers een belangrijke Oost-Westverbinding doorheen Wondelgem. Dit project verhoogt de veiligheid en het comfort van de fietsers aanzienlijk.

Iedereen netjes op de hoogte

BESIX Infra en de opdrachtgever hebben er het grootste belang bij dat zowel buurtbewoners als handelaars exact op de hoogte blijven van de verschillende faseringen van de werken. Zo kan iedereen zich snel aanpassen aan mogelijke hinder en kan BESIX Infra geconcentreerd verder werken aan deadline én kwaliteit. BESIX Infra maakt er ook nu een zaak van om alle betrokkenen tijdig te informeren over elke fase van de werken.

Projectinformatie

Projectnaam

Heraanleg van de Groene Staakstraat in Gent

Categorie

Wegenbouw, Riolering

Locatie

Gent, België

Opdrachtgever

Farys en Stad Gent

Bouwperiode

2018 - 2019

Totale waarde

€ 6.89 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo