Project Sinaai, België

Natuurgebied in Sinaai

Zeggevegetatie gered en verdubbeld

Het natuurgebied in Sinaai is een van de mooiste van België. Door de komst van een nieuw fietspad heeft het Agentschap voor Natuur en Bos de verplaatsing van een zeggevegetatie voorgeschreven om de bouw van dit fietspad mogelijk te maken. BESIX Infra is verantwoordelijk voor het verleggen van de wettelijk beschermde en ruige moerasvegetatie naar een andere zone in het bosreservaat De Heirnisse.

Biotopen beschermen

De bescherming van de vegetatie is essentieel. Een zeggevegetatie is een zeldzaam en beschermd moerasgebied. In deze ruige omgeving hebben veel insecten, de libelle als voorbeeld, hun biotoop. Door het verplaatsen van de vegetatie worden de biotopen beschermd.

Safety First

Het nieuwe fietspad ligt aan de Weimanstraat, een straat die tot voor kort voor onveilige situaties zorgde. De weg, bedoeld voor zowel autoverkeer als fietsverkeer, werd vaak door automobilisten gezien als 80 km (auto) weg.

Technische expertise

Om het fietspad te realiseren wordt eerst de zeggevegetatie verplaatst. Hiervoor maakt BESIX Infra gebruik van een zelf geproduceerde plagschop die op een longreachkraan is bevestigd. Zo worden de zoden stuk voor stuk naar hun nieuwe bestemming, een grasland aan de rand van het reservaat, gebracht.

Dubbele oppervlakte

Agentschap Natuur en Bos beoogt een verdubbeling van de zeggevegetatie in Sinaai. BESIX Infra maakt daarom 4000 vierkante meter sleuven voor 2000 vierkante meter zeggevegetatie. Vanuit de plaggen zullen de sleuven met Zegge dichtgroeien en verdubbelen in massa.

Groter geheel

De verplanting van de zeggevegetatie was één van de voorwaarden om de bouw van het fietspad door het natuurgebied toe te laten. Daarnaast wordt de snelheidslimiet in de Weimanstraat verminderd zodat veiligheid voor boommarters gecreëerd wordt.

Projectinformatie

Projectnaam

Natuurgebied in Sinaai

Categorie

Wegenbouw, Milieu en omgeving

Locatie

Sinaai, België

Stakeholder(s)

BESIX Infra

Bouwperiode

2016 - 2016

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 5

Gelijkaardige projecten


Member of logo