Project Sint Joris Weert, België

Natuurreservaat De Doode Bemde

Thuis in de natuur

Het natuurreservaat De Doode Bemde is een geliefd wandelparadijs ten zuiden van Leuven. Toch belandt het afvalwater van 650 huishoudens uit Sint-Joris-Weert daar in de Leigracht. De aanleg van een nieuw rioleringssysteem zorgt voor schoon water in het natuurgebied.

Stabiliteit

De 1,5 kilometer lange rioleringsbuis wordt door middel van ondergrondse persingen aangelegd. Meer dan duizend CSM-funderingspalen bewaken de stabiliteit. De palen bestaan uit de oorspronkelijke grond vermengd met water en cement (Cutter Soil Mix- techniek).

Overstroming

Omdat het terrein ook dient als overstromingsgebied voor de rivier de Dijle, mag het vuile water niet vermengd raken met regenwater. Bestaande lozingspunten worden daarom afgekoppeld van het oppervlaktewater. Het vuile afvalwater wordt via de nieuwe riolering afgevoerd.

Door het moeras

BESIX Infra plaatst de rioleringsbuis in een moerasgebied. Voor de aanleg wordt een tijdelijke, extra stevige toegangsweg gemaakt. Die bestaat uit rijschotten en boomschors overdekt met rijplaten. Zo blijft de ondergrond in zijn oorspronkelijke staat behouden.

Valorisatie

Werken binnen een natuurgebied betekent een secure naleving van de richtlijnen uit het milieueffectenrapport. Zo wordt de bovenlaag van de weg na voltooiing van het project voor valorisatie afgevoerd naar een biocentrale.

Einde aan vervuiling

De Leibeek van Sint-Joris-Weert was jarenlang een schoolvoorbeeld van vervuiling van het oppervlaktewater. Een beek waarnaar al het afvalwater van Sint-Joris-Weert ging en die regelmatig overstroomde. BESIX Infra en Aquafin hebben een jarenlang afvalprobleem vlot opgelost!

Projectinformatie

Projectnaam

Natuurreservaat De Doode Bemde

Categorie

Riolering, Wegenbouw, Milieu en omgeving

Contracttype

Build

Locatie

Sint Joris Weert, België

Stakeholder(s)

BESIX Infra

Opdrachtgever

Aquafin

Totale waarde

€ 4.6 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo