Project Antwerpen, België

Noordersingel - Antwerpen

Wegnemen van ondergrondse obstakels

Activiteit: Infrastructuur

De Noordersingel wordt vanaf april 2016 vernieuwd. De weg tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsepoort krijgt eenzelfde profiel als de Zuidelijke Singel. Opnieuw twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm, nieuwe fietspaden, kruispunten en een parkeerstrook. De herinrichting maakt de Noordersingel veiliger voor alle weggebruikers.

Oosterweelverbinding

In 2022 wordt de Oosterweelverbinding gerealiseerd. Een project dat zorgt dat de Antwerpse Ring, de R1, volledig rond wordt gemaakt. De heraanleg van de Noordersingel is een van de voorbereidende werken van dit project om de omgeving klaar te maken en de ondergrond te bevrijden van obstakels.

Overzichtelijk

Bij de heraanleg van de Noordersingel worden de kruispunten niet vergeten. Deze worden overzichtelijker en veiliger gemaakt door de verschillende weggebruikers zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Zo kan het verkeer hier vlotter en veiliger doorstromen.

Veilig fietsen

De nieuwe Noordersingel zorgt voor een hogere fietsveiligheid. Aan beide zijden van de weg komen veilige fietspaden. Ze worden van de rijweg gescheiden door een groen- of parkeerstrook, wat in de oorspronkelijke situatie niet het geval was.

Minder sluipverkeer

Na de aanleg van de Oosterweel worden de nieuwe op- en afritten voor de Ring via het vroegere containerpark van Borgerhout verbonden met de Noordersingel. Deze aansluiting wordt een volwaardig kruispunt met een rechtstreekse verbinding van de Ring naar Spoor Oost. Deze verbinding vermindert het sluipverkeer rond het Sportpaleis.

Toegankelijk

Zoals het BESIX Infra betaamt, geven we prioriteit aan de toegankelijkheid van de lokale ondernemers. Door middel van tijdelijke werfdoorsteken blijven de bedrijven langs de Noordersingel bereikbaar. Werknemers met de fiets kunnen de bedrijvenzone aan de kant van de Ring bereiken via twee alternatieve doorgangen.

Projectinformatie

Projectnaam

Noordersingel - Antwerpen

Expertise(s)

Wegenbouw, Riolering

Contracttype

Build

Locatie

Antwerpen, België

Stakeholder(s)

BESIX Infra, Van den Berg

Opdrachtgever

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer

Bouwperiode

2016 - 2018

Totale waarde

€ 13.6 miljoen

Gelijkaardige projecten

Member of logo