Project Vilvoorde, België

Optimalisatie van de Tangebeekcollector

Een knap staaltje grondmechanica

Activiteit: Infrastructuur

Voor de renovatie en heraanleg van de Tangebeekcollector kiest Aquafin BESIX Infra als aannemer. Deze collector volgt de loop van de Tangebeek langs de grens tussen Vilvoorde en Grimbergen en is aan vernieuwing en herstel toe. BESIX Infra gaat de uitdaging aan om dit technisch gecompliceerde en grote project binnen het budget en tijdsbestek tot een goed einde te brengen.

Steeds weer opnieuw de uitdaging aangaan. Een duurzame oplossing zoeken voor alle mogelijke problemen. Daar doen we het voor!

Tom de Schepper
Projectleider BESIX Infra

Groots rioleringsproject

De collector is in slechte staat en wordt deels gerenoveerd en deels heraangelegd, hetzij in open sleuf, hetzij via onderdoorpersingen. Dit gebeurt in de bestaande natuurgebieden en ter hoogte van het op- en afrittencomplex. Om aan de hedendaagse hydraulische voorwaarden te voldoen worden 12 overstorten, 3 ondergrondse bergingsbekkens en één open bufferbekken gebouwd. Een omvangrijk project waarbij meer dan 5 kilometer aan  riolering sbuizen met elkaar worden verbonden om de afwatering van 33.000 mensen te garanderen. Tijdens de werken blijft de collector permanent actief. Hiermee is dit project een van de grootste niet gecombineerde rioleringsprojecten voor Aquafin én BESIX Infra. 

Strakke interventie en actie

Een alert team van BESIX Infra houdt de bestaande waterbeheersing permanent in stand door weldoordachte pompwerken. Door middel van ecologisch verantwoorde werfwegen wordt de toegankelijkheid van vochtige weilanden en bossen zo goed mogelijk behouden.

Specifieke technieken

De heraanleg vereist een knap staaltje grondmechanica. Uitgedachte funderingen- en bemalingstechnieken pakken de grondwaterstand en de onstabiele grondlagen aan. Ze zorgen voor het behoud van het natuurgebied maar ook van de omliggende gebouwen. De reliningtechniek waarbij de bestaande riolering van een kous uit glasvezel en epoxyharsen wordt voorzien zorgt voor een duurzaam gerenoveerd rioleringsnetwerk.

Minder hinder

BESIX Infra staat erop de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Doordachte omleidingen garanderen de bereikbaarheid van het hele traject gedurende de uitvoering. Bovendien zorgen overzichtelijke informatieborden voor een duidelijke communicatie naar bewoners en betrokkenen.

Intensieve Samenwerking

Een project als dit vereist niet alleen een goede interne samenwerking. Een vlotte communicatie tussen het sterk werfteam, Aquafin en het studiebureau bovenop regelmatig overleg met andere partijen (Natuur & Bos, Provincie, lokale overheden,...) zijn essentieel. Een stokpaardje van BESIX Infra, die aan communicatie, duurzaamheid en kwaliteit veel belang hecht.

Een complex project dat op voortreffelijke wijze werd ingevuld door de Project Manager en de Werfleiders van BESIX Infra.

Luc de Winter
Project Manager Aquafin

Projectinformatie

Projectnaam

Optimalisatie van de Tangebeekcollector

Categorie

Riolering, Wegenbouw

Locatie

Vilvoorde, België

Bouwperiode

2013 - 2015

Gelijkaardige projecten


Member of logo