Project Gent, België

The Loop Gent

Sterk in samenwerking

Activiteit: Infrastructuur

BESIX Infra voert werken uit op de terreinen van The Loop in Gent. In een tijdelijke handelsvereniging met Artes Depret nv wordt binnen een opgelegde termijn van 700 kalenderdagen een tramverlenging en een toegang tot een toekomstige ondergrondse parking gerealiseerd.

Werken in THV

Voor bepaalde opdrachten zoekt BESIX Infra geregeld complementaire partners om een tijdelijke handelsvereniging aan te gaan. Artes Depret is vaste partner wat werken van burgerlijke bouwkunde betreft.

Pro-actief

Werken in een combinatie vergt goede afspraken tussen de partners. De studiebureaus van Artes en BESIX Infra hebben tijdens de calculatiefase reeds frequent onderling overleg. Zo worden alle mogelijke knelpunten pro-actief aangepakt.

Maximaal hergebruik

In het kader van kostenefficiëntie streeft de tijdelijke vereniging naar een maximaal hergebruik van opbraakmaterialen en grondoverschotten. Artes en BESIX Infra bekijken bij hun gezamenlijke projecten de totale materiaalbalans van de werf, en passen hun faseringen hier op aan.

Veeleisende stakeholders

Gedurende  het verloop van de werven blijven de aanwezige bedrijven (Ikea, Holiday Inn,…) voltijds toegankelijk. Een nauw overleg tussen de aannemerscombinatie en deze stakeholders is essentieel. Voor de spoorwerken is het exploitatieschema van De Lijn iets om mee rekening te houden.

Uitvoeringstermijn in kalenderdagen

Een opgelegde uitvoering in kalenderdagen vraagt reservebuffers aan tijd. De planning wordt vanaf de fase van de offerte uitgedetailleerd in overleg met alle partners en meegenomen in het contract van de tijdelijke handelsvereniging.

Projectinformatie

Projectnaam

The Loop Gent

Expertise(s)

Wegenbouw, Riolering

Contracttype

Build

Locatie

Gent, België

Opdrachtgever

NV grondbank The Loop

Bouwperiode

2014 - 2016

Totale waarde

€ 10.6 miljoen

Gelijkaardige projecten

Member of logo