Project Maria - Aalter, België

TUC RAIL Aalter Beernem

Deel op:  

De spoorlijn tussen Gent en Brugge verbreedt van 2 naar 4 sporen. Hierdoor kan het vrachtvervoer gescheiden worden van het reizigersverkeer en de frequentie van treinverkeer omhoog gebracht worden. In eerdere projecten werden reeds alle overwegen verwijderd en vervangen door nieuwe bruggen en tunnels. Deze fase betreft de effectieve beddingwerken voor de verbreding van de spoorlijn met inbegrip van alle werken om de afwatering van de bedding te verzekeren. De bestaande afwateringsgrachten en wegen langs het traject worden verplaatst en vernieuwd. Bovendien worden de stopplaatsen Aalter en Maria - Aalter volledig vernieuwd om bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid te creëren door middel van hellingbanen. Het totale project beslaat in totaal zowat 8 kilometer.

Sterk in studie

Opdrachtgever TUC RAIL, het studiebureau van de Belgische Spoorwegen, heeft er voor gekozen om de volledige studieopdracht bij de aannemer weg te leggen. BESIX Infra ontving bij aanbesteding een referentieontwerp als basis om volledig zelf verder te detailleren. Op wekelijkse basis is er overleg met TUC RAIL over de evolutie en invulling van deze opdracht.


Mee met 3D

Het project wordt maximaal in 3D uitgewerkt. Voor het in kaart brengen van de bestaande toestand wordt onder andere gebruik gemaakt van geavanceerde drone metingen. Deze moderne techniek helpt ons om een meer nauwkeurig uitvoeringsontwerp te bekomen die rekening houdt met alle randvoorwaarden gesteld door de verschillende departementen van TUC RAIL, maar eveneens door Infrabel en de NMBS.


Logistiek Uitgedaagd

De aanvoer van de grond, maar ook van alle andere materialen zorgt voor een logistieke uitdaging. Het traject is immers moeilijk bereikbaar; de meeste toegangswegen zijn smalle landbouwwegen. Bovendien zijn er heel wat zones waar geen zijwegen aanwezig zijn en alle transport over de in aanleg zijnde bedding dient te gebeuren. Het is dus van groot belang dat alle bouwfasen goed op elkaar zijn  afgestemd.


One Stop Shop

Dit project is het eerste project voor BESIX Infra waarin we in tijdelijke vereniging werken met BESIX. Daarnaast wordt getracht om zo veel mogelijk samen te werken met andere afdelingen en bedrijven van de BESIX Groep. Zo wordt bijvoorbeeld de studieopdracht mede door en in nauwe samenwerking met het BESIX Engineering Department uitgevoerd, zal Van den Berg instaan voor alle kabelwerken en wordt het wapeningsstaal voor de betonconstructies geplooid in de ateliers van Sint-Pieters-Leeuw. Een absoluut voorbeeld voor het one stop shop- concept van BESIX Groep.


Projectinformatie

Projectnaam

TUC RAIL Aalter Beernem

Expertise(s)

Spoorinfrastructuur

Locatie

Maria - Aalter, België

Bouwperiode

2019 - 2021

Gelijkaardige projecten

Deel op:  
Member of logo